Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАРА ДОЛУХАНОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1963

Автор: Владо Атанасов Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА В. БИЏОВА-ГАЈДОВА

Периодика: Разгледи Датум: 06.10.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ДВА УСПЕШНИ КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.04.1956

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ПО ПОВОД КОНЦЕРТОТ НА ПИЈАНИСТОТ ВЛАДИСЛАВ ПАЛФИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.09.1950