Автор: В. Механџиски Категорија: интервју
СРЕДБА СО КОМПОЗИТОРОТ РИСТО АВРАМОВСКИ-ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА „4 ЈУЛИ’

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.07.1978

Автор: В. Механџиски Категорија: интервју
КУЛТУРНАТА СОРАБОТКА Е НА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО НИВО – СРЕДБА СО ДИРИГЕНТОТ АНТОН КОЛАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1978

Автор: В. Механџиски Категорија: интервју
НАПУШТАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАМКИ – СРЕДБА СО ДИРИГЕНТОТ ТОМИСЛАВ ШОПОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.04.1978

Автор: В. Механџиски Категорија: интервју
ПРОПАГИРАЊЕТО НА СЕРИОЗНАТА МУЗИКА Е НЕОПХОДНО – СРЕДБА СО ОСКАР ДАНОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1978

Автор: Ѓ. Механџиски Категорија: интервју
ЦЕЛ ЖИВОТ ПОСВЕТЕН НА МУЗИКАТА: ТАЛЕ ОГНЕНОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.02.1965