Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОСТ ДО КЛАСИЧНИ ЏЕЗ-СТРУКТУРИ

Периодика: Утрински весник Датум: 24.10.2005