Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕДОК И РАСЕН ТАЛЕНТ

Периодика: Вечер Датум: 10.03.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ЕДИНСТВЕНО ДВОРЖАК

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1976

Автор: В. Атанасовски Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВА ИНТЕРПРЕТАЦИСКА ЦЕЛИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.07.1965