Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПРЕКИНАТ ИСПОЛНУВАЧКИ ТЕК
за „травијата“ под диригентство на горјан коруновски со гости од белград и цирих

Периодика: Вечер Датум: 03.06.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕЈАЧКА СРЕДБА ПРЕД ЗАЛЕЗ?

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1980