Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ИЗВОНРЕДЕН РЕПЕРТОАРСКИ ПОТЕГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.11.1976

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ПОЛЕТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1975

Автор: Борис Петковски Категорија: критика
„РАЈМОНДА“ НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.01.1969