Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ГОЛЕМ БРОЈ МУЗИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.01.1957

Автор: Тома Прошев Категорија: критика
МУЗИЧКО ПИСМО ОД ЗАГРЕБ

Периодика: Разгледи Датум: 21.10.1956