Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ВО ЗНАКОТ НА ЕНИГАРЕСКУ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВО РАМКИТЕ НА ОПЕРСКИОТ МАНИРИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1973