Автор: Димче Николески Категорија: критика
МУЗИКАТА И РЕВОЛУЦИЈАТА ЗАЕДНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.07.1987

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ВЕЛИКАН НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1980

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: интервју
СТАГНАЦИЈАТА НА РЕПРОДУКТИВЕН ПЛАН ВЛИЈАЕ И НА ТВОРЕШТВОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1975

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ОСВОЕНИ ЗВУЧНИ ПРОСТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.12.1974

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
СЕГАШНИОТ МИГ НА МАКЕДОНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.09.1969

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт, есеј
НОВИОТ МУЗИЧКИ ЈАЗИК КАЈ НАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1969