Автор: Наум Бајо Категорија: критика
СПЕЦИФИЧЕН КУЛТУРЕН ПРОДУКТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1993