Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ФОЛКЛОРОТ И УМЕТНИЧКОТО ТВОРЕШТВО ДО 1945 ГОДИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.12.1980

Автор: Благоја Ивановски Категорија: критика
КАДЕ ВОДИ СЕТО ТОА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1961

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
ПРВАТА НАГРАДА ЈА ОСВОИ КУД „ОРЦЕ НИКОЛОВ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.07.1960

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960