Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
БРАМСОВА ВЕЧЕР
ТРИО ДЕШПАЉ СО МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.01.1989

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СПРОТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 19.11.1981

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДА НЕ БЕА ДЕШПАЉОВЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.11.1981

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ЕДИНСТВЕНО ДВОРЖАК

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МЛАДИ КОИ ДОАЃААТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1973