Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
МАКЕДОНСКА ВЕЧЕР ВО БОН
по гостувањето на камерниот оркестар на мрт во германија

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.03.1996

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ТРИ НИВОА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1979

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: есеј
ИНТЕРЕСЕН КОМПОЗИТОРСКИ ОБИД

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.02.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АФИРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОКО ИСПОЛНУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1963