Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПОД СВОИТЕ МОЖНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА АНА ЛИПША ТОФОВИЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.08.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОЛЕКТИВЕН УМЕТНИЧКИ ОБРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.09.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МОШНЕ КОРИСНА ИНИЦИЈАТИВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1961