Автор: Соња Здравкова-Џепароска Категорија: критика
ТАНЦОТ Е ПРЕТВОРИ ВО ЕГЗИБИЦИЈА
КОН БАЛЕТОТ „ДОН КИХОТ“ ВО РАМКИТЕ НА МАЈСКИТЕ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.2002

Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
УБАВА РАЗВОЈНА ЛИНИЈА
балет

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.03.1994

Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
ОБНОВА И СМЕНА НА ГЕНЕРАЦИИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.01.1985

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ПОЛЕТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1975

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ЗАВРШИ ОПЕРСКАТА СЕЗОНА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.1959