Автор: Диме Игњатов Категорија: критика
ЛОШИ ВИБРАЦИИ
ЛОЈД КОЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1993