Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ВО ТРАДИЦИОНАЛНИ РАМКИ
22 СТРУШКА МУЗИКА ЕСЕН- НАЈАВА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 20.09.1996

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВОНСЕРИСКО ДОЖИВУВАЊЕ
за „литургија“ на чајковски во изведба на хорот на македонското радио и телевизија, диригент Александар лековски

Периодика: Вечер Датум: 03.06.1992

Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СТАРИТЕ МАЈСТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.07.1970