Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ТРИОТО „ДЕК” И ГОСТУВАЊЕ НА ЛАДИСЛАВ КОНИЈА ВО ОПЕРАТА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 07.02.1963

Автор: Владо Атанасов Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА В. БИЏОВА-ГАЈДОВА

Периодика: Разгледи Датум: 06.10.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
УСПЕШЕН КОНЦЕРТ НА ВАСИЛКА БИЏОВА – ГАЈДОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.09.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ЕДНА ПОЛЕЗНА НОВИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1957

Автор: Томислав Зографски Категорија: критика
УШТЕ ЕДЕН ЧЕКОР НАПРЕД

Периодика: Разгледи Датум: 01.07.1956

Автор: Драган Бојаџиев Категорија: критика
МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 06.05.1956