Автор: Васил Хаџиманов Категорија: друго
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА МУЗИЧКИ ФОЛКЛОРИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.09.1958