Автор: Маја Чанаќевиќ Категорија: критика
„СЕВИЛЕЦОТ“ СО НОВА СВЕЖИНА
кон фестивалската премиер на „севилскиот бербер“ од росини, „охридско лето 98“

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1998

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
КРЕАТИВЕН ЗЕНИТ
кон јубилејниот концерт на благоја николовски

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1995

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОСОБЕНО УСПЕШНА ВИОЛЕТА
за вердиевата „травијата“ под диригентство на а. лековски

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕДОЗРЕАНО… НЕДООФОРМЕНО… КОНТРАВЕРЗНО
ЗА ПОСЛЕДНАТА ОБНОВА НА ОПЕРАТА КАРМЕН ОД ЖОРЖ БИЗЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Периодика: Вечер Датум: 20.12.1990

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ШТУРЕЦОТ-ВИОЛИНИСТ
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ПРИКАЗНА ЗА ШТУРЕЦОТ И МРАВКИТЕ НА СЦЕНАТА НА МНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.01.1989

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УВЕРЛИВО И СИГУРНО
КОН ОПЕРАТА РАЗДЕЛБА ОД ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.05.1988

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕВООБИЧАЕНА ПРЕТСТАВА
ЗА ОБНОВЕНАТА РАЗДЕЛБА НА ТРАЈКО ПРОКОПЕВ ВО ИЗВЕДБА НА ОПЕРАТА ПРИ МНТ

Периодика: Вечер Датум: 11.05.1988

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЕРО… ПОВТОРНО ВО СКОПЈЕ

Периодика: Вечер Датум: 19.01.1988

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ВРЕДНИ ИМПУЛСИ
КОН ПОСТАВУВАЊЕТО НА ОПЕРАТА ЕРО ОД ОНОЈ СВЕТ ВО МНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1988

Автор: Горјан Коруновски Категорија: критика
МОЖНОСТИ И ЕФЕКТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.05.1986