Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МИЛЕНИЦИ НА БОГОВИТЕ-ИНДИВИДУАЛЦИ
за концертот на стефан миленковиќ во пијано придружба на лидија каенаци. програма: бах, шуман, шосон, паганини

Периодика: Вечер Датум: 24.04.1996

Автор: Љ. Кочковски Категорија: критика
СТЕФАН МИЛЕНКОВИЌ ОДУШЕВИ

Периодика: Вечер Датум: 13.08.1991

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ТЕХНИЧКА СУПЕРИОРНОСТ.
кон рециталот на стефан милековиќ - виолина во пијано придружба на лидија кајнацо

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.04.1991

Автор: Б. Ортаков Категорија: критика
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЗРЕЛОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1987