Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СРЕДБА СО ДВАЈЦА КОНЦЕРТНИ ПРИЈАТЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 24.08.1981

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
БЕСКРАЕН ВИОЛИНСКИ СУПТИЛИТЕТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1980

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
УШТЕ ЕДНА ПОТВРДА ЗА ВРЕДНОСТИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.08.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КУЛТИВИРАНА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ДОМИНАЦИЈА НАД ВИОЛИНАТА

Периодика: Вечер Датум: 13.10.1972

Автор: Љубен Баткоски Категорија: критика
НА ПРВО МЕСТО ПО ИЗБОРОТ НА СОЛИСТИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.08.1971

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА КОГАН И ПАЛФИ

Периодика: Вечер Датум: 12.08.1969

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
СОВРШЕНСТВО НА ВИОЛИНИСТИЧКО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.10.1957