Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ТРИУМФАЛНО СО БРАВУРОЗНИ КОМПОЗИЦИИ
кон концертот на стојан димов на кларинет, рита трпчева на пијано и лејла урманова на харфа

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.12.1997

Автор: Татјана Петковска Категорија: критика
ПРЕРАСНУВАЊЕ НА ТРАДИЦИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.10.1987

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
СИБЕЛИУСОВАТА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.03.1957