Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
СУШТИНСКИ ПРИДОНЕС

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1983

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ВОЗДРЖАНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ПОВТОРНО ВИДУВАЊЕ НА „ЛЕГЕНДАТА ЗА ЉУБОВТА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.10.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
УБАВО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.1974