Автор: П. Станоевски Категорија: критика
ПОСЕБЕН ТРЕТМАН
ПО КОНЦЕРТОТ НА ЛАЈБАХ

Периодика: Вечер Датум: 13.04.1995

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
БЕЗИЗЛЕЗНА МАНИПУЛАЦИЈА
ЛАЈБАХ ВО БЕЛГРАД

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.02.1987