Автор: Трајко Стаматоски Категорија: критика
ЈА ИМАШЕ МУЗИКАТА ВО ПРСТИТЕ – И НА РАЦЕТЕ И НА НОЗЕТЕ
Кон ликот на Ладислав Палфи

Периодика: Утрински весник Датум: 21.02.2008

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЛАДИСЛАВ ПАЛФИ – НЕЗАБОРАВЕНИОТ МУЗИЧКИ ГЕНИЈ
последен збор

Периодика: Утрински весник Датум: 18.02.2008

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
МАКЕДОНСКИ РАМПАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.11.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ПРАЗНИЧЕН АМБИЕНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.02.1983

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА КОГАН И ПАЛФИ

Периодика: Вечер Датум: 12.08.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МОШНЕ СЕРИОЗНО ИСПОЛНУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.07.1969

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
СТИЛСКО И КВАЛИТАТИВНО ШАРЕНИЛО

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.08.1966

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ЕЛЕФТЕРИО ПАПАСТАВРО

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.08.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА АНА ЛИПША ТОФОВИЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.08.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОЛЕКТИВЕН УМЕТНИЧКИ ОБРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.09.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАП НА НАЈМЛАДИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1961

Автор: Р. Куз. Категорија: критика
ЕДНА ВЕЧЕР СО МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1960

Автор: Владо Чучков Категорија: хроника
КОНЦЕРТНА ХРОНИКА

Периодика: Разгледи Датум: 08.04.1960

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960