Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
ОГНЕНО СТРАСНА ИЗВЕДБА НА ЖАР ПТИЦА
КОН КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.10.2009

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ОРКЕСТАРОТ ОД ЗЕМЈАТА НА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ ЈА ДИГНА НА НОЗЕ ШВЕДСКАТА ПУБЛИКА
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.07.2006

Автор: Драган Серафимовски Категорија: критика
ПРЕТСТАВЕНО НАЈДОБРОТО ВО МАКЕДОНИЈА
на отворањето на деновите на македонската музика

Периодика: Дневник Датум: 01.04.2005

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ДОБЛЕСТИ НА ВОЗВИШЕНО МУЗИЦИРАЊЕ
КОН ГОСТУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА ВО КОЧАНИ, ВРАЊЕ И НИШ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.2003

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПУБЛИКАТА ВООДУШЕВЕНА
кон концертот на македонскат филхармонија на фестивалот „софиски музички недели 99“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.06.1999

Автор: Ѓурѓица Јовановска Категорија: критика
БАЛЕТОТ „ЛАБИН И ДОЈРАНА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.07.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
УСПЕШНИ РАКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.06.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ВЕЛИКАН НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДНА УБАВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1977

Автор: К.Гавриш Категорија: интервју
ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ: ПИШУВАМ ОПЕРА „ПЕЧАЛБАРИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.02.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ЗА ТВОРЕШТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 01.05.1962