Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НЕДОСТИГНАТИ ВИСОЧИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРЕЦИЗЕН И ХОМОГЕН ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1964