Автор: Ристо Кузмановски Категорија: критика
НАПУШТАЊЕ НА ТЕСНИОТ КРУГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.04.1971

Автор: Р. Кузмановски Категорија: критика
ИНТЕРЕСНА ДИРИГЕНТСКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.04.1966

Автор: Р. Кузмановски Категорија: критика
АКТИВНОСТ ШТО АФИРМИРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.06.1965

Автор: Р. Кузмановски Категорија: критика
ПЕЧАЛБА СО МУЗИКА ОД БАХ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.04.1965

Автор: Р. Кузмановски Категорија: интервју
ИЗВОНРЕДЕН РИТАМ И ИГРА: ЛУЈ АРМСТРОНГ ЗА НАШИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ И ОРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.04.1965