Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ИНСТРУМЕНТ ЗА СЕНЗАЦИОНАЛНИ МУЗИЧКИ ОТРКИТИЈА
КОНЦЕРТ НА РУСКИОТ КОНТРАБАСИСТ ШИЛО

Периодика: Дневник Датум: 26.07.1999