Автор: Г. Гоџоски Категорија: критика
СЕ Е СПРЕМНО ЗА ФОЛКЛОРНИОТ ФЕСТИВАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.07.1963