Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАПИ НА КУД „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ И „МАКЕДОНКА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1962

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
ПРВАТА НАГРАДА ЈА ОСВОИ КУД „ОРЦЕ НИКОЛОВ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.07.1960

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
НАСТАПИЈА КУД „ЦВЕТАН ДИМОВ“ И „ОРЦЕ НИКОЛОВ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.06.1960

Автор: Иван Тошевски Категорија: друго
ПОФАЛБА НА АМАТЕРИЗМОТ

Периодика: Разгледи Датум: 27.01.1957