Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ЈУБИЛЕЕН КОНЦЕРТ НА ХОРОТ ПРИ СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.03.1957

Автор: Никола Херцигоња Категорија: критика
ПО ПОВОД ИЗВЕДУВАЊЕТО НА „ОРФЕЈ“ ОД ГЛУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.08.1950