Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДИРИГЕНТСКО МАЈСТОРСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.06.1981

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
УБАВИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1975

Автор: В. Атанасовски Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВА ИНТЕРПРЕТАЦИСКА ЦЕЛИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.07.1965

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
„ЧУДЕСНИОТ МАНДАРИН“, „СИМФОНИСКИ ТРИПТИХОН“ И „ЛИЦИТАРСКО СРЦЕ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.06.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРЕТ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Разгледи Датум: 22.12.1957

Автор: Тома Прошев Категорија: критика
МУЗИЧКО ПИСМО ОД ЗАГРЕБ

Периодика: Разгледи Датум: 21.10.1956

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА СКОПСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1956

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТНИОТ ЖИВОТ ВО ИЗМИНАТАТА 52

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.01.1953

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ НА ВАЛЕРИЈА ХЕЈБАЛОВА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.1950