Автор: Марко Коловски Категорија: критика
КРЕАЦИЈА СО ПРЕФЕКТНО ИЗВЕДЕНИ ГРАДАЦИИ
КОН НАСТАПОТ НА ДРЖАВНИОТ АКАДЕМСКИ ХОР ГЛИНКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1994