Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА АНГЛИСКИОТ СОСТАВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.03.1973

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
МИЛИКИН ЏЕЗ ОРКЕСТАРОТ НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1973