Автор: Ј. К. Категорија: критика
ПРИЈАТНА МОЦАРТОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.05.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВЕ РАЗЛИЧНИ ИЗВЕДУВАЧКИ НИВОА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1979

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НА ТРАДИЦИОНАЛНОТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРИСУСТВО НА ДОБАР ВИОЛИНИСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗЕН НАСТАП НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.01.1968

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАП НА НАЈМЛАДИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1961

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
АФИРМАЦИЈА НА МЛАДАТА МУЗИЧКА ГЕНЕРАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1959