Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
МЕДИТЕРАНСКИ СЕНЗИБИЛИТЕТ
РЕЦИТАЛ НА ПИЈАНИСТОТ ЗОРАН ЈАНЧИЌ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.12.1988

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ИМПРЕСИВНА ИНСТРУМЕНТАЛНА ИГРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРЕТЕЖНО СО МЛАДИ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВКУСНО И БЕСПРЕКОРНО

Периодика: Вечер Датум: 11.08.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ЗРЕЛА ПИЈАНИСТИЧКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИЛЕН ПИЈАНИСТИЧКИ ЗАФАТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1969

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
РЕЦИТАЛ НА ЕКАТЕРИНА НОВИЦКАЈА

Периодика: Вечер Датум: 15.08.1969