Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ВОЕДНАЧЕНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.08.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСКРИЕН ОПТИМИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.01.1972