Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА КАМЕРНИОТ АНСАМБЛ НА РТВ СКОПЈЕ

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1968