Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
АНА И ОЛЕГ КОНДРАТЕНКО ОДУШЕВИЈА СО ВИСОК АРТИЗАМ
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.2005

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ПО ПОВОД КОНЦЕРТОТ HA СОВРЕМЕНА ЗАБАВНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1956

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ЗАВРШУВА КОНЦЕРТНАТА СЕЗОНА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.07.1956