Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: Осврт
БОГАТА КОНЦЕРТНА ДЕЈНОСТ, САЛОНОТ 19,19

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1974

Автор: Н.Н. Категорија: критика
КОНЦЕРТНАТА ДЕЈНОСТ – СТРАНИЧНА, СЛУЧАЈНА, ЗАПОСТАВЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.08.1964