Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
БОДАН И ТАТНЕЖИТЕ ВО СТОБИ
концерти

Периодика: Вечер Датум: 22.08.2000

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
И ОД МЛАДИТЕ МОЖЕ МНОГУ ДА СЕ НАУЧИ
концерт на светскиот младински оркестар на музичка младина

Периодика: Дневник Датум: 08.08.2000

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
МЛАД НО ЗРЕЛ УМЕТНИК
кон концертот на камерниот оркестар на радио клуж, романија, диригент леонардо квадрини, солист оливие тенрија, „интерфест 98“

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.10.1998

Автор: П. Станоевски Категорија: критика
ПОСЕБЕН ТРЕТМАН
ПО КОНЦЕРТОТ НА ЛАЈБАХ

Периодика: Вечер Датум: 13.04.1995

Автор: Љупчо Јолевски Категорија: критика
РИТАМ НА ЉУБОВТА
ТАЊА СТАНКОВИЌ И МАКЕДОНСКА ПОП СЕЛЕКЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.12.1993

Автор: Љупчо Јолевски Категорија: критика
ПИРОВА ПОБЕДА ИЛИ..
БАЈАГА И ИНСТРУКТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.12.1993

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ТАНЦ НА МЕСЕЧИНАТА
ВАН МОРИСОН ВО ЊУЈОРК

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1993

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ОРГАЗМИЧНИ ГРОМОВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.1992

Автор: М. Мо. Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА
за концертот на „екатерина велика“

Периодика: Вечер Датум: 01.12.1992

Автор: Ален Хаџистефанов Категорија: критика
МАРСАЛИС КАКО ЕЛИНГТОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.11.1992