Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
СОЛИСТОТ СО ПРЕМНОГУ СЛОБОДА
КОН КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.11.2008

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДИРИГЕНТСКИ ТАНЦИ
за концертите на македонската филхармонија под диригентство на павле дешпаљ и ангел шурев

Периодика: Вечер Датум: 10.05.1994

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
РОМАНТИЧЕН НЕМИР

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1990

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВЕ ИЗВЕДБИ СО ГУДАЧИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШНА КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.04.1967