Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ВОЕДНАЧЕНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.08.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ВИСОКО ИЗВЕДУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1980