Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗГУСНАТИ КАЖУВАЊА
за концертите на Македонската филхармонија, диригент В. Блинов, виолинистите: Л. Пејсахов и Ј. Колунџија

Периодика: Вечер Датум: 08.12.1993

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ПРИЈАТЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ

Периодика: Вечер Датум: 05.05.1968