Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
МАЈСТОРИ ОД ИСТА ДИРИГЕНТСКА ШКОЛА
АТРАКТИВЕН КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.04.2004

Автор: Снежана Чадиковска Категорија: критика
ОДЛИЧНИ АНСАМБЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.07.1989

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛЕДИ МУЗИЧКИ СООПШТУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 26.10.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРАЗНИЦИ НА МУЗИЧКАТА КУЛТУРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1979

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДЕН УСПЕШЕН КОНЦЕРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.01.1978

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ТАЛЕНТИРАНИ МЛАДИ РЕПРОДУКТИВЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СВЕЧЕН ФИЈАСКО

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.12.1965