Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПУБЛИКАТА ВООДУШЕВЕНА
кон концертот на македонскат филхармонија на фестивалот „софиски музички недели 99“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.06.1999

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ХАРМОНИЧНА СИНТЕЗА МЕЃУ КУЛТУРАТА И ИНСТИКТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.03.1977