Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ НА ДВАЈЦА СТУДЕНТИ ПО МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1956