Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
МЛАД ВИРТУОЗ СО СИЛНА ЕКСПРЕСИВНОТ
РЕЏИТАЛ НА КЛИМЕНТ ТОДОРОВСКИ - ДАУТ ПАШИН АМАМ

Периодика: Дневник Датум: 10.07.2002

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
РЕТКА МУЗИЧКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.06.1984